Walter POSCH : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-01-1995 / 30-06-1995 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 01-01-1995 / 30-06-1995 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)

членове 

  • 18-01-1995 / 30-06-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Унгария
  • 19-01-1995 / 30-06-1995 : Комисия по външноикономически отношения

Заместник 

  • 19-01-1995 / 30-06-1995 : Комисия по регионална политика