Mathias REICHHOLD : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-01-1995 / 14-01-1996 : Независими

Национални партии 

  • 01-01-1995 / 14-01-1996 : Freiheitliche Partei Österreichs (Австрия)

членове 

  • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Чешката република, Словашката република и Словения
  • 19-01-1995 / 14-01-1996 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 11-10-1995 / 14-01-1996 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чешка република

Заместник 

  • 19-01-1995 / 14-01-1996 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика