Karl SCHWEITZER : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-01-1995 / 25-04-1996 : Независими

Национални партии 

  • 01-01-1995 / 25-04-1996 : Freiheitliche Partei Österreichs (Австрия)

членове 

  • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Канада
  • 19-01-1995 / 25-04-1996 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
  • 12-07-1995 / 25-04-1996 : Делегация за връзки с Канада

Заместник 

  • 19-01-1995 / 14-04-1996 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони