Jimmy GOLDSMITH : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 19-07-1994 / 10-11-1996 : Група Европа на нациите (група за координация) - Председател
  • 11-11-1996 / 12-01-1997 : Независими
  • 13-01-1997 / 12-05-1997 : Група на независимите за Европа на нациите - Председател
  • 13-05-1997 / 19-07-1997 : Група на независимите за Европа на нациите - Член

Национални партии 

  • 19-07-1994 / 19-07-1997 : Majorité pour l'autre Europe (Франция)

Председател 

  • 17-11-1994 / 11-06-1995 : Делегация за връзки с Канада

членове 

  • 21-07-1994 / 16-01-1995 : Комисия по външноикономически отношения
  • 12-06-1995 / 28-06-1995 : Делегация за връзки с Канада

Заместник 

  • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони