Françoise SEILLIER : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 10-11-1996 : Група Европа на нациите (група за координация) - Член
 • 11-11-1996 / 12-01-1997 : Независими
 • 13-01-1997 / 19-07-1999 : Група на независимите за Европа на нациите - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Majorité pour l'autre Europe (Франция)

Заместник-председател 

 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по правата на жените
 • 11-10-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния
 • 16-01-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със Словения
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по правата на жените
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Словения

Заместник 

 • 16-01-1997 / 18-09-1997 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 01-10-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив