Georges BERTHU : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 20-09-2000 : Група на Съюза за Европа на нациите - Член
  • 21-09-2000 / 30-01-2001 : Група на Съюза за Европа на нациите - Заместник-председател
  • 31-01-2001 / 19-07-2004 : Независими

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 22-11-2000 : Rassemblement pour la France (Франция)
  • 23-11-2000 / 19-07-2004 : Mouvement pour la France (Франция)

Заместник-председател 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки с Канада

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по конституционни въпроси
  • 06-07-2000 / 07-09-2000 : Временна комисия по системата за прихващане Echelon
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по конституционни въпроси
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Канада

Заместник 

  • 21-07-1999 / 30-01-2001 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128