Dominique F.C. SOUCHET : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 30-01-2001 : Група на Съюза за Европа на нациите - Член
 • 31-01-2001 / 19-07-2004 : Независими

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 22-11-2000 : Rassemblement pour la France (Франция)
 • 23-11-2000 / 19-07-2004 : Mouvement pour la France (Франция)

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Членове на Европейския парламент в Съвместната парламентарна асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Временна комисия по шапа
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Членове на Европейския парламент в Съвместната парламентарна асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 18-11-2002 / 19-07-2004 : Комисия по рибно стопанство
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Временна комисия по повишаване на морската безопасност

Заместник 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по рибно стопанство
 • 17-01-2002 / 17-11-2002 : Комисия по рибно стопанство

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the proposition for a Council Regulation on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters concerning the extension of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Government of Mauritius on fishing in Mauritian waters for the period 3 December 2002 to 2 December 2003 - Committee on Fisheries EN  
- A5-0289/2003 -  
-
PECH 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128