Anne Christine POISSON : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 31-10-1996 : Група Европа на нациите (група за координация) - Член
 • 01-11-1996 / 19-07-1999 : Група на Съюза за Европа - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Majorité pour l'autre Europe (Франция)

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 30-09-1994 / 19-07-1995 : Временна комисия по заетостта
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша
 • 11-10-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Канада
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по изследвания, технологично развитие и енергетика
 • 03-10-1994 / 15-01-1997 : Комисия по рибно стопанство
 • 18-07-1996 / 16-01-1997 : Временна анкетна комисия по BSE (спонгиформна енцефалопатия по говедата)
 • 16-01-1997 / 15-06-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със Съединените американски щати