Frédéric STRIBY : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 10-11-1996 : Група Европа на нациите (група за координация) - Член
 • 11-11-1996 / 12-01-1997 : Независими
 • 13-01-1997 / 19-07-1999 : Група на независимите за Европа на нациите - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Majorité pour l'autre Europe (Франция)

Заместник-председател 

 • 30-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия

членове 

 • 21-07-1994 / 27-10-1994 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по петициите
 • 28-10-1994 / 15-01-1997 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия
 • 16-01-1997 / 29-01-1997 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по петициите

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по регионална политика
 • 16-01-1997 / 18-09-1997 : Комисия по бюджетите