Edouard C.M.P. DES PLACES : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 10-11-1996 : Група Европа на нациите (група за координация) - Член
 • 11-11-1996 / 12-01-1997 : Независими
 • 13-01-1997 / 19-07-1999 : Група на независимите за Европа на нациите - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Rassemblement pour la République (Франция)

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по регионална политика
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Израел
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Израел
 • 18-07-1996 / 20-02-1997 : Временна анкетна комисия по BSE (спонгиформна енцефалопатия по говедата)
 • 16-01-1997 / 18-09-1997 : Комисия по регионална политика
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 24-04-1997 / 19-11-1997 : Временна комисия за мониторинг на действията, предприети в резултат на препоръките във връзка с BSE (спонгиформна енцефалопатия по говедата)

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 03-04-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Канада
 • 19-09-1997 / 19-07-1999 : Комисия по бюджетите
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Канада
 • 15-05-1998 / 19-07-1999 : Комисия по регионална политика
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Канада