Konrad K. SCHWAIGER : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Заместник-председател 

 • 06-02-2002 / 07-04-2002 : Членове на Европейския парламент в Съвместната парламентарна асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 08-04-2002 / 19-07-2004 : Членове на Европейския парламент в Съвместната парламентарна асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)

Заместник-председател 

 • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Членове на Европейския парламент в Съвместната парламентарна асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 18-05-2000 / 14-01-2002 : Делегации в комитетите за парламентарно сътрудничество за връзки с Армения, Азербайджан и Грузия
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика

Заместник 

 • 21-07-1999 / 09-02-2000 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Унгария
 • 10-02-2000 / 14-01-2002 : Комисия по конституционни въпроси
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по конституционни въпроси
 • 07-03-2002 / 30-04-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Унгария

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report containing the European Parliament's recommendations to the Commission on the negotiations conducted within the WTO framework on the Built-In Agenda - Hughes procedure - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN  
- A5-0076/2001 -  
-
ITRE 
Report on the communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the EU approach to the WTO Millenium Round - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN  
- A5-0062/1999 -  
-
ITRE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128