Bernd POSSELT : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Германия)

членове 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
  • 16-09-2009 / 30-06-2013 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи
  • 09-09-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Иран

Заместник 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по култура и образование
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по култура и образование

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за спешното въвеждане на автономни търговски преференции по отношение на Пакистан  
- AFET_AD(2011)454520 -  
-
AFET 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси