• Nuala   AHERN  

Nuala AHERN : Предложения за резолюции - 5-и парламентарен мандат 

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

MOTION FOR A RESOLUTION On North Korea EN  
- B5-0045/2003  
MOTION FOR A RESOLUTION on Patenting of Human Genes EN  
- B5-0663/2001