Nuala AHERN : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Зелените в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Green Party (Ирландия)

Заместник-председател 

 • 22-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по петициите

членове 

 • 21-07-1994 / 21-07-1994 : Комисия по петициите
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по изследвания, технологично развитие и енергетика
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по изследвания, технологично развитие и енергетика
 • 17-02-1997 / 19-07-1999 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

 • 14-11-1995 / 15-01-1997 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по регионална политика
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по петициите