Axel SCHÄFER : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

членове 

  • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по институционални въпроси
  • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша
  • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша
  • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по институционални въпроси
  • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша

Заместник 

  • 21-07-1994 / 10-10-1994 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
  • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по социални въпроси и заетост
  • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по заетостта и социалните въпроси