Klaus REHDER : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

членове 

  • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Чешката република, Словашката република и Словения
  • 11-10-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чешка република
  • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чешка република

Заместник 

  • 17-10-1994 / 15-01-1997 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Унгария