Hugh KERR : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 31-12-1997 : Група на Партията на европейските социалисти - Член
 • 01-01-1998 / 19-07-1999 : Група на Зелените в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Labour Party (Обединено кралство)

Председател 

 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по социални въпроси и заетост
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 14-09-1998 / 19-07-1999 : Комисия по правата на жените

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Украйна, Беларус и Молдова
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 16-01-1997 / 15-01-1998 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 16-01-1997 / 15-01-1998 : Комисия по правата на жените
 • 16-01-1997 / 15-01-1998 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Унгария
 • 14-10-1997 / 15-01-1998 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Украйна, Беларус и Молдова
 • 18-03-1998 / 19-07-1999 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Украйна, Беларус и Молдова