Pierre PRADIER : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Европейския радикален алианс - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 11-03-1996 : Mouvement des Radicaux de Gauche (Франция)
 • 12-03-1996 / 19-07-1999 : Parti radical (Франция)

членове 

 • 21-07-1994 / 14-07-1996 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Подкомисия по правата на човека
 • 15-07-1996 / 15-01-1997 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 28-09-1995 / 14-07-1996 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
 • 15-07-1996 / 17-07-1996 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със задкавказките републики: Армения, Азербайджан и Грузия
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Подкомисия по правата на човека
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със задкавказките републики: Армения, Азербайджан и Грузия
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със задкавказките републики: Армения, Азербайджан и Грузия