Marie-France de ROSE : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 10-11-1996 : Група Европа на нациите (група за координация) - Член
 • 11-11-1996 / 12-01-1997 : Независими
 • 13-01-1997 / 01-12-1998 : Група на независимите за Европа на нациите - Член
 • 02-12-1998 / 19-07-1999 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Majorité pour l'autre Europe (Франция)

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Подкомисия по парични въпроси
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 09-05-1996 / 15-01-1997 : Комисия по външноикономически отношения
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Подкомисия по парични въпроси
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея

Заместник 

 • 21-07-1994 / 05-05-1996 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 26-10-1994 / 15-01-1997 : Комисия по петициите