Dominique SAINT-PIERRE : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Европейския радикален алианс - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 11-03-1996 : Mouvement des Radicaux de Gauche (Франция)
 • 12-03-1996 / 19-07-1999 : Parti radical (Франция)

Председател 

 • 30-01-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Малта

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по институционални въпроси
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по институционални въпроси

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по бюджетите
 • 16-01-1997 / 29-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Малта
 • 16-01-1997 / 30-09-1997 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 01-10-1997 / 19-07-1999 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика