Luigi Andrea FLORIO : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 04-07-1995 : Група Форца Европа - Член
 • 05-07-1995 / 23-10-1996 : Група на Съюза за Европа - Член
 • 24-10-1996 / 09-12-1996 : Група на Съюза за Европа - Ковчежник
 • 10-12-1996 / 14-06-1998 : Група на Съюза за Европа - Член
 • 15-06-1998 / 19-07-1999 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Forza Italia (Италия)

Заместник-председател 

 • 30-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Израел
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Израел
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Израел

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Естония, Литва и Латвия
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Естония, Литва и Латвия
 • 16-01-1997 / 30-01-1997 : Делегация за връзки с Израел
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите

Заместник 

 • 23-09-1994 / 15-02-1995 : Комисия по рибно стопанство
 • 23-09-1994 / 15-01-1997 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 16-01-1997 / 22-01-1997 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 29-01-1997 / 08-06-1998 : Комисия по бюджетите
 • 14-10-1997 / 08-06-1998 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 11-09-1998 / 19-07-1999 : Комисия по бюджетите
 • 08-12-1998 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия