Jean-Antoine GIANSILY : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-05-1995 / 04-07-1995 : Група на Европейския демократичен алианс - Член
 • 05-07-1995 / 19-07-1999 : Група на Съюза за Европа - Член

Национални партии 

 • 19-05-1995 / 19-07-1999 : Centre national des indépendants (Франция)

Заместник-председател 

 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по бюджетите

членове 

 • 16-06-1995 / 15-01-1997 : Комисия по бюджетите
 • 10-07-1995 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 12-07-1995 / 12-10-1995 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 11-10-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния
 • 13-10-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по бюджетен контрол
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Подкомисия по парични въпроси
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния
 • 13-05-1997 / 15-09-1997 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)

Заместник 

 • 18-10-1995 / 14-03-1996 : Комисия по бюджетен контрол
 • 16-11-1995 / 15-01-1997 : Подкомисия по парични въпроси
 • 14-03-1996 / 15-01-1997 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 18-02-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Украйна, Беларус и Молдова
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Украйна, Беларус и Молдова
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Украйна, Беларус и Молдова