Albrecht Karl KONECNY : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 11-07-1995 / 10-11-1996 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 11-07-1995 / 10-11-1996 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)

членове 

  • 14-07-1995 / 10-11-1996 : Комисия по външноикономически отношения
  • 21-09-1995 / 10-11-1996 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
  • 11-10-1995 / 10-11-1996 : Делегация за връзки със Словения

Заместник 

  • 13-07-1995 / 10-11-1996 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
  • 27-09-1995 / 10-11-1996 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване