Anneli HULTHÉN : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 31-01-2003 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 31-01-2003 : Socialdemokratiska arbetarepartiet (Швеция)

Заместник-председател 

  • 22-01-2002 / 31-01-2003 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
  • 06-10-1999 / 10-04-2000 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Естония
  • 17-01-2002 / 21-01-2002 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
  • 07-02-2002 / 31-01-2003 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея

Заместник 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
  • 17-01-2002 / 12-02-2002 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
  • 13-02-2002 / 31-01-2003 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on environment policy and sustainable development: preparing for the Gothenburg European Council - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0171/2001 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128