Joaquim PISCARRETA : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-04-2002 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 17-04-2002 / 19-07-2004 : Partido Social Democrata (Португалия)

Заместник-председател 

  • 01-07-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея

членове 

  • 10-06-2002 / 19-07-2004 : Комисия по бюджетите
  • 27-06-2002 / 30-06-2002 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея
  • 16-01-2003 / 30-04-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Литва
  • 20-10-2003 / 19-07-2004 : Комисия по рибно стопанство

Заместник 

  • 06-06-2002 / 03-11-2003 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
  • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Временна комисия по повишаване на морската безопасност

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128