Juan José BAYONA de PEROGORDO : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-04-2002 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 24-04-2002 / 19-07-2004 : Partido Popular (Испания)

членове 

  • 08-05-2002 / 19-07-2004 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
  • 13-05-2002 / 19-07-2004 : Комисия по бюджетен контрол

Заместник 

  • 25-04-2002 / 19-07-2004 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
  • 08-05-2002 / 19-07-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the discharge for 2002 - general budget of the European Communities (Commission) - Committee on Budgetary Control EN  
- A5-0200/2004 -  
-
CONT 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128