Jörn SVENSSON : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 09-10-1995 / 19-07-1999 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Член

Национални партии 

 • 09-10-1995 / 19-07-1999 : Vänsterpartiet (Швеция)

членове 

 • 12-10-1995 / 15-01-1997 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 12-10-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Естония, Литва и Латвия
 • 12-10-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Латвия
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 14-10-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Латвия

Заместник 

 • 12-10-1995 / 15-01-1997 : Комисия по бюджетите
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Литва
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по бюджетите
 • 14-10-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Литва