• Maria   BERGER  

Maria BERGER : Становища в качеството на докладчик - 6-ти парламентарен мандат 

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION on the future of professional football in Europe EN  
- JURI_AD(2006)378678 -  
-
JURI 
OPINION Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Outcome of the screening of legislative proposals pending before the Legislator EN  
- JURI_AD(2006)369916 -  
-
JURI 
OPINION The period of reflection: the structure, subjects and context for an assessment of the debate on the European Union EN  
- JURI_AD(2005)364688 -  
-
JURI 
OPINION Parliament's opinion concerning the draft treaty establishing a Constitution for Europe EN  
- JURI_AD(2004)347232 -  
-
JURI