Friedhelm FRISCHENSCHLAGER : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 11-11-1996 / 19-07-1999 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член на бюрото

Национални партии 

 • 11-11-1996 / 19-07-1999 : Liberales Forum (Австрия)

Заместник-председател 

 • 30-01-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със Словения
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Словения

членове 

 • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Подкомисия по правата на човека
 • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със Словения
 • 16-01-1997 / 30-01-1997 : Делегация за връзки със Словения
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по институционални въпроси
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване

Заместник 

 • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Комисия по институционални въпроси
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Подкомисия по правата на човека
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Унгария