Karl HABSBURG-LOTHRINGEN : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 11-11-1996 / 19-07-1999 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 11-11-1996 / 19-07-1999 : Österreichische Volkspartei (Австрия)

членове 

 • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Комисия по външноикономически отношения
 • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-България
 • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Югоизточна Европа
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Югоизточна Европа
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по външноикономически отношения
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Югоизточна Европа
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Югоизточна Европа

Заместник 

 • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Комисия по регионална политика
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-България