Gerhard HAGER : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Независими

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 12-02-2003 : Freiheitliche Partei Österreichs (Австрия)
 • 13-02-2003 / 19-07-2004 : parteilos (Австрия)

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по петициите
 • 22-07-1999 / 04-10-1999 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 04-10-1999 / 14-01-2002 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по конституционни въпроси
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по петициите

Заместник 

 • 22-07-1999 / 04-10-1999 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
 • 16-09-1999 / 14-01-2002 : Комисия по конституционни въпроси
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128