Daniela RASCHHOFER : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Независими

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Freiheitliche Partei Österreichs (Австрия)

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
  • 14-09-1999 / 04-10-1999 : Членове на Европейския парламент в Съвместната парламентарна асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
  • 06-02-2002 / 30-04-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Унгария

Заместник 

  • 22-07-1999 / 16-09-1999 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по правата на жените и равните възможности
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по правата на жените и равните възможности

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128