Ursula STENZEL : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 31-08-2004 / 31-01-2006 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 31-01-2006 : Österreichische Volkspartei - Liste Ursula Stenzel (Австрия)

Председател 

 • 21-09-2004 / 31-01-2006 : Делегация за връзки с Корейския полуостров

членове 

 • 21-07-2004 / 31-01-2006 : Комисия по външни работи
 • 21-07-2004 / 31-01-2006 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
 • 22-09-2004 / 31-01-2006 : Съвет на председателите на делегации
 • 19-01-2006 / 31-01-2006 : Временна комисия по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници

Заместник 

 • 22-07-2004 / 31-01-2006 : Комисия по бюджетен контрол
 • 22-07-2004 / 31-01-2006 : Комисия по заетостта и социалните въпроси

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on rheumatic diseases EN  
- P6_DCL(2005)0041 - Приета  
Richard HOWITT , David HAMMERSTEIN , Ursula STENZEL , Adamos ADAMOU , Grażyna STANISZEWSKA  
Дата на внасяне : 05-07-2005
Срок : 05-10-2005
Дата на приемане : 13-10-2005
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2005)0389
Брой подписали : 406 - 05-10-2005

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.