Marcelino OREJA ARBURÚA : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 23-07-2002 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 23-07-2002 / 19-07-2004 : Partido Popular (Испания)

членове 

  • 23-09-2002 / 19-07-2004 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи
  • 07-11-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет

Заместник 

  • 19-09-2002 / 19-07-2004 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
  • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Временна комисия по повишаване на морската безопасност

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the proposal for a Council decision setting out the criteria and practical arrangements for the compensation of the financial imbalances resulting from the application of Council Directive 2001/40/EC on the mutual recognition of decisions on the expulsion of third country nationals - Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs EN  
- A5-0166/2003 -  
-
LIBE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the fight against piracy and counterfeiting in the enlarged EU EN  
- P5_DCL(2003)0005 - Приета  
Arlene McCARTHY , Janelly FOURTOU , Antonius MANDERS , Raina A. Mercedes ECHERER , Marcelino OREJA ARBURÚA  
Дата на внасяне : 26-03-2003
Срок : 26-06-2003
Дата на приемане : 05-06-2003
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P5_TA(2003)0275
Брой подписали : 320 - 05-06-2003