Sirkka-Liisa ANTTILA : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 11-11-1996 / 30-03-1999 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член

Национални партии 

  • 11-11-1996 / 30-03-1999 : Suomen Keskusta (Финландия)

членове 

  • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 16-01-1997 / 30-03-1999 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Заместник 

  • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
  • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Комисия по правата на жените
  • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Латвия
  • 16-01-1997 / 30-03-1999 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
  • 14-10-1997 / 30-03-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Латвия