Outi OJALA : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 11-11-1996 / 28-03-1999 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Член

Национални партии 

 • 11-11-1996 / 28-03-1999 : Vasemmistoliitto (Финландия)

Заместник-председател 

 • 16-01-1997 / 28-03-1999 : Комисия по заетостта и социалните въпроси

членове 

 • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Комисия по социални въпроси и заетост
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Естония
 • 14-10-1997 / 28-03-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Естония

Заместник 

 • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Комисия по изследвания, технологично развитие и енергетика
 • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Комисия по петициите
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Латвия
 • 16-01-1997 / 28-03-1999 : Комисия по регионална политика
 • 14-10-1997 / 28-03-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Латвия