Jyrki OTILA : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 11-11-1996 / 19-07-1999 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 11-11-1996 / 19-07-1999 : Kansallinen Kokoomus (Финландия)

членове 

 • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Комисия по регионална политика
 • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Комисия по петициите
 • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Русия
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Русия
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по регионална политика
 • 14-10-1997 / 30-11-1997 : Делегация за връзки с Русия
 • 01-12-1997 / 23-02-1999 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

Заместник 

 • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони