Pertti PAASIO : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 11-11-1996 / 03-02-1997 : Група на Партията на европейските социалисти - Член
 • 04-02-1997 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член на бюрото

Национални партии 

 • 11-11-1996 / 19-07-1999 : Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti (Финландия)

Квестор 

 • 15-01-1997 / 19-07-1999 : Европейски парламент
 • 15-01-1997 / 19-07-1999 : Бюро на Европейския парламент

членове 

 • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния
 • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 15-01-1997 / 19-07-1999 : Квестори
 • 16-01-1997 / 01-10-1997 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 02-10-1997 / 19-07-1999 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)

Заместник 

 • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Комисия по институционални въпроси
 • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по транспорт и туризъм