Kirsi Katariina PIHA : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 11-11-1996 / 12-11-1996 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член
 • 13-11-1996 / 02-03-1998 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото
 • 03-03-1998 / 15-12-1998 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член
 • 16-12-1998 / 29-03-1999 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 11-11-1996 / 29-03-1999 : Kansallinen Kokoomus (Финландия)

Председател 

 • 30-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Естония
 • 14-10-1997 / 29-03-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Естония

членове 

 • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване
 • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Естония, Литва и Латвия
 • 16-01-1997 / 29-01-1997 : Делегация за връзки с Естония
 • 16-01-1997 / 29-03-1999 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика

Заместник 

 • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 16-01-1997 / 29-03-1999 : Комисия по бюджетите
 • 16-01-1997 / 29-03-1999 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване