Eric PINEL : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-06-1997 / 12-05-1998 : Група на независимите за Европа на нациите - Член
  • 13-05-1998 / 19-07-1999 : Независими

Национални партии 

  • 17-06-1997 / 19-07-1999 : Mouvement pour la France (Франция)

членове 

  • 18-07-1997 / 18-09-1997 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
  • 19-09-1997 / 11-05-1998 : Комисия по регионална политика
  • 11-05-1998 / 11-09-1998 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
  • 14-09-1998 / 19-07-1999 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите

Заместник 

  • 17-07-1997 / 14-05-1998 : Комисия по изследвания, технологично развитие и енергетика
  • 22-10-1997 / 13-05-1998 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Естония
  • 23-07-1998 / 19-07-1999 : Комисия по изследвания, технологично развитие и енергетика