Luciano SCHIFONE : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 06-05-1998 / 19-07-1999 : Независими

Национални партии 

  • 06-05-1998 / 19-07-1999 : Alleanza nazionale (Италия)

членове 

  • 27-05-1998 / 19-07-1999 : Комисия по транспорт и туризъм

Заместник 

  • 15-06-1998 / 19-07-1999 : Комисия по развитие и сътрудничество
  • 19-06-1998 / 19-07-1999 : Комисия по петициите