Robert Jan GOEDBLOED : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-09-1998 / 19-07-1999 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член

Национални партии 

  • 01-09-1998 / 19-07-1999 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Нидерландия)

Заместник 

  • 16-09-1998 / 19-07-1999 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
  • 19-11-1998 / 19-07-1999 : Комисия по външноикономически отношения