Graham BOOTH : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-2004 / 30-09-2008 : Група Независимост/Демокрация - Член

Национални партии 

  • 20-07-2004 / 30-09-2008 : UK Independence Party (Обединено кралство)

членове 

  • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по регионално развитие
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по регионално развитие
  • 31-01-2007 / 30-09-2008 : Комисия по международна търговия

Заместник 

  • 23-10-2007 / 28-09-2008 : Комисия по конституционни въпроси

all-activities 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.