Veronica PALM : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 06-10-1998 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 06-10-1998 / 19-07-1999 : Socialdemokratiska arbetarepartiet (Швеция)

Заместник-председател 

  • 28-10-1998 / 19-07-1999 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите

членове 

  • 19-10-1998 / 27-10-1998 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
  • 19-10-1998 / 19-07-1999 : Комисия по правата на жените

Заместник 

  • 15-10-1998 / 23-02-1999 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
  • 15-10-1998 / 19-07-1999 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия