Marcel SCHLECHTER : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Parti ouvrier socialiste luxembourgeois (Люксембург)

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 17-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по институционални въпроси
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 17-10-1994 / 15-01-1997 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 16-01-1996 / 17-07-1996 : Временна анкетна комисия по транзитния режим на Общността
 • 18-07-1996 / 13-03-1997 : Временна анкетна комисия по транзитния режим на Общността
 • 16-01-1997 / 16-01-1997 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 16-01-1997 / 24-07-1997 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 09-09-1997 / 19-07-1999 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите