Petr ŠULÁK : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 23-04-2003 / 30-04-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Наблюдател
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 23-04-2003 / 30-04-2004 : Česká strana sociálně demokratická (Чехия)
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Česká strana sociálně demokratická (Чехия)

членове 

  • 03-05-2004 / 19-07-2004 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар

Наблюдател 

  • 15-05-2003 / 30-04-2004 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар