Ljubo GERMIČ : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 18-04-2003 / 30-04-2004 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Наблюдател
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член

Национални партии 

  • 18-04-2003 / 30-04-2004 : Liberalna Demokracija Slovenije (Словения)
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Liberalna Demokracija Slovenije (Словения)

членове 

  • 03-05-2004 / 19-07-2004 : Комисия по заетостта и социалните въпроси

Наблюдател 

  • 15-05-2003 / 30-04-2004 : Комисия по заетостта и социалните въпроси