• Genowefa   GRABOWSKA  

Genowefa GRABOWSKA : Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 6-ти парламентарен мандат 

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за европейски стандарти за детски обувки  
- P6_DCL(2009)0032 - Отпаднала  
Zuzana ROITHOVÁ , Genowefa GRABOWSKA , Françoise GROSSETÊTE , Amalia SARTORI  
Дата на внасяне : 09-03-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 55 - 08-05-2009
Писмена декларация относно намаляване на разходите за получаване на виза за граждани на Беларус  
- P6_DCL(2008)0012 - Отпаднала  
Genowefa GRABOWSKA , Justas Vincas PALECKIS , Hannes SWOBODA  
Дата на внасяне : 30-01-2008
Срок : 08-05-2008
Брой подписали : 161 - 08-05-2008
Писмена декларация on child helplines in Europe EN  
- P6_DCL(2005)0050 - Приета  
Lissy GRÖNER , Genowefa GRABOWSKA , Karin RIIS-JØRGENSEN , Gérard ONESTA , Vasco GRAÇA MOURA  
Дата на внасяне : 26-09-2005
Срок : 26-12-2005
Дата на приемане : 17-01-2006
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2006)0009
Брой подписали : 394 - 26-12-2005