Antanas VALYS : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 28-04-2003 / 30-04-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Наблюдател
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 28-04-2003 / 30-04-2004 : Lietuvos Socialdemokratų Partija (Литва)
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Lietuvos Socialdemokratų Partija (Литва)

членове 

  • 03-05-2004 / 19-07-2004 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика

Наблюдател 

  • 15-05-2003 / 30-04-2004 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика