Ryszard Roman KALISZ : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 23-04-2003 / 30-04-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Наблюдател
  • 01-05-2004 / 01-05-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 23-04-2003 / 30-04-2004 : Sojusz Lewicy Demokratycznej (Полша)
  • 01-05-2004 / 01-05-2004 : Sojusz Lewicy Demokratycznej (Полша)

Наблюдател 

  • 15-05-2003 / 30-04-2004 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи